Informace


Olympiáda dětí a mládeže 2024

Více informací zde: https://www.olympijskytym.cz/odm

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025
Informace k zápisu do školní družiny – na školní rok 2024/2025
• zákonní zástupci přihlašují svoje děti do školní družiny na každý školní rok znovu prostřednictvím zápisního lístku
• zápis proběhne od 6. 5. do 28. 6. 2024, bližší informace a zápisní lístek obdržíte od vedoucí vychovatelky p. Nárovcové
žáci budou do školní družiny přijímáni do naplnění kapacity volných míst pro daný školní rok
• na zápisním lístku stvrzujete svým podpisem, že jste byli seznámeni s obsahem školního vzdělávacího programu školní družiny – Hrou ke spokojenosti, s obsahem směrnice – Úplata za zájmové vzdělávání, s obsahem směrnice – Vnitřní řád školní družiny.
Veškeré zmíněné dokumenty jsou celoročně k nahlédnutí na webových stránkách školy www.zmskolast.cz, na nástěnce v přízemí budovy školy a na vyžádání u vychovatelky.Kroužek - kondiční a posilovací cvičení

Dobrý den, od října ve škole probíhá každé pondělí od 7,00 hod kroužek "kondiční a posilovací cvičení". Do kroužku se mohou přihlásit žáci 2. stupně základní školy. Přihlášky je možné vyzvednout u vedoucí kroužku Mgr. Pavly Šandové.

Vyhlášení ředitelského volna

Podle §24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlásila ředitelka školy na den 29. 9. 2023 ředitelské volno z provozních důvodů.
Mgr. Martina Košťálová, ředitelka školy


Hrdá škola 2023/24

I letos jsme se rozhodli oživit život na naší škole a uházet se o titul Hrdá škola.. A co nás čeká? Mrkněte zde:


Pozvánka na výroční 100 let školy

Milí přátelé, přijďte s námi oslavit 100. narozeniny naší školy. Nejkrásnějším dárkem pro naši školu bude právě vaše přítomnost.. Kdy? 15.9.2023 od 16 hodin. Budeme se těšit!


Kuchařka rodinných receptů

Naše školní družina několik měsíců pilně pekla, vařila a připravovala různé dobroty.. A nejen, že si všichni skvěle pochutnali, ale také všechno zaznamenali a my se teď můžeme pyšnit naší skvělou Kuchařkou rodinných receptů. A to jen díky Vám, kteří jste se do naší akce Pečeme s rodiči aktivně zapojili.. Děkujeme . Kdo si chce něco dobrého připravit nebo se jen pokochat, klikněte na odkaz Kuchařka rodinných receptů.


Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti

Vážení rodiče, v odkaze níže najdete informace týkající se nového programu JČK, který navazuje na projekt "My v tom Jihočechy nenecháme". 

https://www.zmskolast.cz/soubor/pomahame-s-krouzky-pro-jihoceske-deti-pdf/


Zápis z voleb do školské rady na období 2023-26


Škola udržitelného rozvoje Jihočeského kraje

Obdrželi jsme titul "Škola udržitelného rozvoje Jihočeského kraje"!
Naší škole byl propůjčen titul "Škola udržitelného rozvoje Jihočeského kraje" - 2. stupeň, na roky 2023-2025. Jedná se o druhé nejvyšší možné ocenění pro školy s dlouhodobějšími zkušenostmi s EV/UR, které propůjčuje Jihočeský kraj ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy (KEV) za přístup k životnímu prostředí, který respektuje principy trvale udržitelného rozvoje.


Den otevřených dveří - Letem nejen digitálním světem

Přijďte se za námi podívat :).


Pečeme s rodiči

Srdečně vás zveme na akci naší školní družiny Pečeme s rodiči. Budeme rádi, když se námi podělíte o své rodinné poklady v podobě osvědčených receptů, a zapojíte se do jejich realizace. Následně vznikne kuchařka rodinných receptů.


Prusa pro školy - 3D tiskárny

328728344_6757471960946299_8041415364948558167_n.jpgV rámci projetu Prusa pro školy jsme získali 3D tiskárnu.

3D tisk u žáků rozvíjí kreativitu a vynalézavost, ale zároveň je i učí, jak tyto vlastnosti reálně uplatnit – zkoumat využitelnost, proveditelnost, testovat hranice svých znalostí i možností technologie.

Příležitost proměnit svůj vlastní nápad ve skutečnost je velkou satisfakcí, motivuje žáky dotáhnout do konce i delší a komplikovanější projekty. Učí je spolupracovat a aktivně vyhledávat informace – tyto technologie stojí a padají na komunitě, která své znalosti navzájem sdílí. Dobře ilustruje jevy z různých školních předmětů zároveň, od geometrie při kreslení 3D modelu po chemii a fyziku při zkoumání vlastností různých materiálů při tisku (teplota tavení, tvrdost, pružnost, teplotní roztažnost atd.).

Ovládání 3D tiskárny není nijak složitější než ovládání klasického počítače a pro žáky a učitele je snadné si potřebné znalosti osvojit. Technologie 3D tisku už dávno není pouze záležitostí vědců a technických nadšenců, ale má co nabídnout i vám a vaší škole.

Více o 3D tiskárně zde


Hrdá škola

V tomto školním roce jsme se zapojili do velmi zajímavého a zároveň zábavného projektu Hrdá škola. Díky tomuto projektu si školní rok zpestříme netradičními aktivitami a zažijeme školu trochu jinak.

Podrobnější informace o projektu je možné vyčíst přímo na stránkách zde. O aktuálních aktivitách vás budeme informovat na stránkách naší školy.

Hrdá škola


Záložka do knihy spojuje školy

Naše škola se zapojila do 13. ročníku česko – slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy: Můj literární příběh čeká na Tvoje přečtení. V tomto projektu jsme zapojeni společně s naší partnerskou školou na Slovensku. Záložky do knih, které vyrobí žáci naší školy, se stanou dárky pro zatím neznámé kamarády na Slovensku a současně my dostaneme záložky putující ze Slovenska.

Do projektu se zapojilo 1038 škol z České a Slovenské republiky s celkovým počtem 119 813 žáků, z toho z České republiky 380 škol s celkovým počtem 36 149 žáků.


Olympijský víceboj

Naše škola se každoročně zapojuje do akce zvané Sazka Olympijský víceboj. Jedná se o soubor tělovýchovných disciplín podporující u žáků koordinaci, tělesnou zdatnost a obratnost.

Díky průběžnému měření hodnot mohou žáci sledovat svůj aktuální stav dovedností a zaměřit se na zlepšení daných aktivit. Pomocí tohoto monitorování mohou mezi sebou soutěžit jak jednotlivci, tak celé třídy v dosažení co nejlepších výsledků. Na konci školního roku se výsledky odešlou na vyhodnocení. Každý žák poté obdrží diplom s uvedenými dosaženými hodnotami.

Díky aktivní účasti žáků v této soutěži je škola zapojena do slosování o věcné ceny a návštěvu známého sportovce, který přijede společně s týmem Sazka Olympijského víceboje a připraví atraktivní sportovní program doplněný autogramiádou. Toto hlavní slosovaní již naše škola jednou vyhrála.


My v tom Jihočechy nenecháme

Vážení rodiče,

Jihočeský kraj vytvořil Program na podporu Jihočechů ohrožených kombinací vysoké inflace a nárůstu cen energií v období podzimu a zimy 2022-23. Více informací získáte od svých třídních učitelů nebo v odkaze níže.

My v tom Jihočechy nenecháme.


Canisterapie

Ve školním roce 2022/2023 opět probíhá za základní škole speciální canisterapie. Canisterapie je vhodná pro zlepšení psychického i fyzického stavu žáků, ke zklidnění, soustředění a k aktivizaci, může aktivovat paměť, myšlení, komunikaci, ale také motoriku dítěte. Velmi děkujeme paní Emilii z Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík, z.s.


Čestický brambor

Žáci naší školy se účastnili XXVIII. ročníku výtvarné a literární soutěže pro děti Čestický brambor 2022 na téma Bylo, nebylo…

    


Mléko do škol

I v letošním roce jsme zapojeni do projektu Mléko do škol.


Ovoce a zelenina do škol

Také v letošním školním roce jsme zapojeni do projektu Ovoce a zelenina do škol. Cílem projektu je podpora zdravé výživy a je směřován na žáky 1. stupně ZŠ a ZŠS. 


Mezinárodní spolupráce naší školy se Spojenou školou Matice slovenskej 11, Prešov

Naše škola navázala mezinárodní spolupráci se Spojenou školou Matice slovenskej 11, Prešov. Společně jsme vytvořili pracovní tým, který je zaměřený na čtenářskou a finanční gramotnost, zdravý životní styl, sociálně-patologické jevy, lidská práva a EVVO.

Spojená škola, Matice slovenskej 11, Prešov