INFORMACE


Vánoční dílny na hradě

Dne 5. 12. žáci 1. stupně ZŠ navštíví Strakonický hrad, který je spojen s výstavou betlému. Čeká je přednáška o vánočních tradicích a v závěru si vyrobí dáreček pro své blízké.


Hrdá škola - dobrý skutek na Vánoce

Dne 16. 12. 2022 se žáci tříd 3.A, 4.A, 5.A a MŠ chystají navštívit Domov pro seniory v Rybniční ulici ve Strakonicích. Cílem této návštěvy je potěšit všechny seniory svým vánočním vystoupením.


Vyhlášení ředitelského volna

Podle §24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlásila ředitelka školy na dny 21.12. a 22. 12. 2022 ředitelské volno z důvodu částečné výměny topných těles.
Mgr. Martina Košťálová, ředitelka školy

Vánoční vystoupení 15. 12. 2022

Vážení rodiče, milí přátelé,

srdečně vás zveme na naše vánoční vystoupení. Video pozvánku najdete na našem facebookovém profilu zde.


Bubnovačka: Bubnujte s námi, aby bylo děti lépe slyšet!

Zabubnujte si společně s námi 18. listopadu 2022 v čase mezi 10 a 11 hodinou dopoledne, a připomeňte si, že hlas dětí je důležitý.

19. listopadu je Světový den prevence týrání a zneužívání dětí. Násilí na dětech je tady, je kolem nás, i když ho často nevnímáme, nevidíme. Je důležité dětem naslouchat a věřit jim. S násilím se můžeme vypořádat jen tak, že ho nebudeme bagatelizovat, přehlížet a vnímat jako něco, co se nás přece netýká.

Více informací o akci najdete zde: https://www.detstvibeznasili.cz/kampane/bubnovacka#sekce-2


Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět

Naše škola se zapojila do celorepublikového projektu pod záštitou MŠMT České republiky Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět. Cílem projektu je zvýšit povědomí žáků v oblasti předcházení vzniku, třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení, otevřít téma šetrné spotřeby vody a klimatické změny.  

Zdarma jsme získali sběrné nádoby na použité baterie a vysloužilé drobné elektrozařízení a také následný odvoz po jejich naplnění. Budeme rádi, pokud nádoby poslouží nejen žákům naší školy, ale také Vašim rodinám, příbuzným, přátelům i známým. Pokud máte doma baterie či drobná elektrozařízení na vyhození, neváhejte a využijte sběrné nádoby, které jsou umístěné v prostorách naší školy. Předat je můžete jakémukoli pracovníkovi naší školy.

Součástí projektu je celoroční hra s různými ukoly, které nás budou provázet celý školní rok. Více o projektu se dočtete zde: https://www.recyklohrani.cz/cs/.


Sbírka pro naší školu

Vážení rodiče,

společnost GasNet, s.r.o. vypsala pro naší školu sbírku (na platformě Donio), jejíž výtěžek bude použit na vybavení a školní pomůcky pro naše žáky. Budeme vděční za sdílení, případně podporu v jakékoli výši pro naši školu. Naši žáci budou mít z pořízených věcí velkou radost a umožní jim se maximálně rozvíjet a vzdělávat. Děkujeme

https://www.donio.cz/pribeh/8016


Hrdá škola

V tomto školním roce jsme se zapojili do velmi zajímavého a zároveň zábavného projektu Hrdá škola. Díky tomuto projektu si školní rok zpestříme netradičními aktivitami a zažijeme školu trochu jinak.

Podrobnější informace o projektu je možné vyčíst přímo na stránkách zde. O aktuálních aktivitách vás budeme informovat na stránkách naší školy.

Hrdá škola


Záložka do knihy spojuje školy

Naše škola se zapojila do 13. ročníku česko – slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy: Můj literární příběh čeká na Tvoje přečtení. V tomto projektu jsme zapojeni společně s naší partnerskou školou na Slovensku. Záložky do knih, které vyrobí žáci naší školy, se stanou dárky pro zatím neznámé kamarády na Slovensku a současně my dostaneme záložky putující ze Slovenska.

Do projektu se zapojilo 1038 škol z České a Slovenské republiky s celkovým počtem 119 813 žáků, z toho z České republiky 380 škol s celkovým počtem 36 149 žáků.


Olympijský víceboj

Naše škola se každoročně zapojuje do akce zvané Sazka Olympijský víceboj. Jedná se o soubor tělovýchovných disciplín podporující u žáků koordinaci, tělesnou zdatnost a obratnost.

Díky průběžnému měření hodnot mohou žáci sledovat svůj aktuální stav dovedností a zaměřit se na zlepšení daných aktivit. Pomocí tohoto monitorování mohou mezi sebou soutěžit jak jednotlivci, tak celé třídy v dosažení co nejlepších výsledků. Na konci školního roku se výsledky odešlou na vyhodnocení. Každý žák poté obdrží diplom s uvedenými dosaženými hodnotami.

Díky aktivní účasti žáků v této soutěži je škola zapojena do slosování o věcné ceny a návštěvu známého sportovce, který přijede společně s týmem Sazka Olympijského víceboje a připraví atraktivní sportovní program doplněný autogramiádou. Toto hlavní slosovaní již naše škola jednou vyhrála.


My v tom Jihočechy nenecháme

Vážení rodiče,

Jihočeský kraj vytvořil Program na podporu Jihočechů ohrožených kombinací vysoké inflace a nárůstu cen energií v období podzimu a zimy 2022-23. Více informací získáte od svých třídních učitelů nebo v odkaze níže.

My v tom Jihočechy nenecháme.


Canisterapie

Ve školním roce 2022/2023 opět probíhá za základní škole speciální canisterapie. Canisterapie je vhodná pro zlepšení psychického i fyzického stavu žáků, ke zklidnění, soustředění a k aktivizaci, může aktivovat paměť, myšlení, komunikaci, ale také motoriku dítěte. Velmi děkujeme paní Emilii z Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík, z.s.


Čestický brambor

Žáci naší školy se účastnili XXVIII. ročníku výtvarné a literární soutěže pro děti Čestický brambor 2022 na téma Bylo, nebylo…

    


Ovoce a zelenina do škol

Také v letošním školním roce jsme zapojeni do projektu Ovoce a zelenina do škol. Cílem projektu je podpora zdravé výživy a je směřován na žáky 1. stupně ZŠ a ZŠS. 


Mezinárodní spolupráce naší školy se Spojenou školou Matice slovenskej 11, Prešov

Naše škola navázala mezinárodní spolupráci se Spojenou školou Matice slovenskej 11, Prešov. Společně jsme vytvořili pracovní tým, který je zaměřený na čtenářskou a finanční gramotnost, zdravý životní styl, sociálně-patologické jevy, lidská práva a EVVO.

Spojená škola, Matice slovenskej 11, Prešov