Školní informační systém


On-line prostředí Google workspace


  • každý žák získá školní e-mail přes školou vytvořený účet ve formátu jmeno.prijmeni@zsplankova.cz
  • jedná se o účet Google pod naší školní doménou
  • žák může využívat základní služby
  • účty žáků jsou používány výhradně k výuce

Žáci dostanou své přihlašovací údaje od svých pedagogů. Odchodem žáka z naší školy dojde k výmazu jeho účtu. Vymazáním školního účtu dojde ke ztrátě všech dat v něm a ztrátě přístupu do aplikací, které byly přes příslušný email registrovány.


Přihlásit se můžete zde: Google Clasroom


Se školním účtem je zakázáno:


  • registrovat se na sociálních sítích,
  • registrovat se v e-shopech a jiných internetových službách (s výjimkou online služeb pro vzdělávání, které doporučí vyučující),
  • nepoužívat jej pro přihlašování či registraci do aplikací nesouvisejících s účtem Google,
  • nahrávat na sdílená úložiště, nebo žákovský Disk Google nelegální nebo jinak závadný obsah,
  • rozesílat prostřednictvím školního e-mailu nevyžádanou poštu.

Stravovací systém - strava.cz


Stravovací systém zjednodušuje objednávání a odhlašování jídel, evidenci a vyúčtování objednané stravy. Přihlašovací údaje získáte při přihlášení ve školní jídelně.


Přihlásit se můžete zde: strava.cz