Bazální stimulace


Bazální stimulace® je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. 


Historický vhled


Autorem konceptu Bazální stimulace® je profesor Andreas Frőhlich, německý odborník v oblasti speciální pedagogiky. Pracoval v rehabilitačním centru v Německu, kde se věnoval dětem, které se narodily s těžkým psychosomatickým postižením.

Těmto dětem umožnil podpořit vnímání, rozvoj osobnosti a výrazné zlepšení komunikace se svým okolím. Vycházel z toho, že se musí dětem dostávat minimálně stejných stimulů jako v prenatálním období.

Karolína Maloň Friedlová, první certifikovaná lektorka v ČR, uvedla koncept Bazální stimulace do praxe v České republice. Od roku 2000 pak u nás o konceptu Bazální stimulace přednáší a publikuje. Ve Frýdku-Místku v roce 2005 založila Institut Bazální stimulace.

 


Koncept Bazální stimulace® v naší škole


Naší škole se podařilo proškolit dvanáct pedagogických pracovníků, kteří uplatňují koncept Bazální stimulace®.  Nejprve absolvovali Základní kurz Bazální stimulace® a následně i Nástavbový kurz Bazální stimulace®.

Uplatňování konceptu Bazální stimulace® v naší škole nás natolik nadchlo, že jsme požádali INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA® s.r.o. o odborný audit PhDr. Friedlové, kterým jsme úspěšně prošli a stali se tak certifikovaným pracovištěm podle podmínek Mezinárodní asociace Bazální stimulace.


 

 


Proč?


Jsme si vědomi toho, že nám zákonní zástupci svěřují svoje děti s velkou důvěrou, a  že velká část našich žáků z různých důvodů není zcela nebo částečně schopna používat mluvenou řeč. Nesdělí rodičům zážitky ze školy, neřeknou, co je trápí, jaké mají pocity. Jsou to však děti jako každé jiné – se svými potřebami, přáními, trápeními. Právě z tohoto důvodu jim chceme zprostředkovávat co největší počet zážitků, chceme jim rozumět, rozvíjet je a vybudovat si s nimi vztah založený na důvěře, bezpečí a pocitu, že je nám spolu dobře. Koncept Bazální stimulace® je ideálním prostředkem, podpůrnou terapeutickou a pedagogickou metodou, která nám uvedené „cíle“ pomůže naplňovat.


Jak?


Pokud Vás zajímá, jakým způsobem pracujeme s tímto konceptem, jaké stimulace nejčastěji u našich žáků využíváme, kdy jsou vhodné a čemu pomáhají, zde je pár ukázek:

Video si můžete pustit zde.Podrobně zpracovaný návod Uplatňování konceptu Bazální stimulace® v naší škole ke stažení zde: Manuál BS v naší škole.