Zaměstnanci školy


Pedagogičtí pracovníci


Ředitelka školy Mgr. Martina Košťálová kostalova@zmskolast.cz
Zástupkyně ředitelky školy Mgr. Zdeňka Vácová vacova@zmskolast.cz

Výchovný poradce Mgr. Nikola Braťková bratkova@zmskolast.cz
Metodik prevence Mgr. Pavla Šandová sandova@zmskolast.cz
ICT koordinátor Mgr. Nikola Braťková bratkova@zmskolast.cz
EVVO koordinátor Mgr. Helena Mašková maskova@zmskolast.cz
Koordinátor ŠVP Mgr. Martina Košťálová kostalova@zmskolast.cz
Mgr. Zdeňka Vácová vacova@zmskolast.cz

Učitelé Mgr. Nikola Braťková bratkova@zmskolast.cz
Mgr. Lydie Férová ferova@zmskolast.cz
Bc. Jakub Hynek hynek@zmskolast.cz
Mgr. Šárka Kadlecová kadlecova@zmskolast.cz
Mgr. Tereza Kalianková kaliankova@zmskolast.cz
Mgr. Eva Krajčová krajcova@zmskolast.cz
Eliška Kubálková kubalkova@zmskolast.cz
Bc. Lenka Kubernová kubernova@zmskolast.cz
Mgr. Jitka Lojíková lojikova@zmskolast.cz
Mgr. Helena Mašková maskova@zmskolast.cz
Mgr. Václav Matějka matejka@zmskolast.cz
Mgr. Radka Pechová pechova@zmskolast.cz
Mgr. Jana Pilná pilna@zmskolast.cz
Mgr. Zita Řehoř Zámečníková zamecnikova@zmskolast.cz
Bc. Milan Samec --
Mgr. Pavla Šandová sandova@zmskolast.cz
Mgr. Leona Šmejkalová smejkalova@zmskolast.cz
Bc. Soňa Vágnerová vagnerova@zmskolast.cz
Mgr. Marie Vanišová vanisova@zmskolast.cz

Asistenti pedagoga Oldřich Blecha --
Renata Bláhová --
Adriana Cimburková --
Šárka Demetrová --
Denisa Hauserová --
Naděžda Kalianková --
Milena Koubková --
Ivana Přibová --
Ivana Samcová --
Romana Sedláčková --
Liliana Sejrková --
Marcela Trobl Kalesová --
Lenka Košáková --
Jaroslava Urbanová --
Jana Žemličková --
Vedoucí školní družiny Markéta Nárovcová narovcova@zmskolast.cz
Vychovatelé Renata Bláhová blahova@zmskolast.cz
Šárka Demetrová demetrova@zmskolast.cz
Milena Koubková koubkova@zmskolast.cz
Mgr. Radka Pechová pechova@zmskolast.cz
Liliana Sejrková sejrkova@zmskolast.cz
Soňa Vágnerová vagnerova@zmskolast.cz

Vedoucí mateřské školy speciální Mgr. Marie Havelková havelkova@zmskolast.cz
Učitelé mateřské školy Vladimíra Hadačová --
Lenka Košáková --
Věra Křiváčková --
Lucie Sokolová --
Libuše Svobodová --
Asistenti pedagoga mateřské školy Jana Hyžíková --
Helena Kofroňová --
Dana Slavíčková --

Nepedagogičtí pracovníci


Ekonomka Jana Čejková cejkova@zmskolast.cz
Mzdová účetní Radka Petříková petrikova@zmskolast.cz

Školník Miroslav Žemlička zemlicka@zmskolast.cz
Úklid školy Kateřina Braťková --

Sylvie Komrsková

--