Historie


Jak to bylo?


 


Podívejte se na videa naší školy:Budova naší školy byla postavena v roce 1923. V témže roce v ní byla slavnostně otevřena jednoroční Hospodyňská škola pro dívky. Za 10 let jejího trvání vyšlo z této budovy 356 absolventek, které se měly uplatnit jako hospodyně, kuchařky nebo jako "opora paní ve větších selských domácnostech". Pro praktickou výuku sloužila zařízená kuchyně s pekárnou, prádelnou, žehlírnou i mlékárnou. Škola měla vlastní skot a veškerou drůbež, která byla využívána pro školní kuchyni. Dívky bydlely na internátě. Během druhé světové války byla uzavřena, protože v jejím internátu byla ubytována německá vojenská posádka a vyučovací prostory sloužily německým žákům. Po osvobození zde krátkou dobu pobývala americká vojenská posádka.

V září roku 1969 zde byly otevřeny dvě třídy pro žáky tehdejší zvláštní školy. Postupně se zvyšoval počet tříd a v roce 1983 navštěvovalo školu 144 žáků.

Zvláštní škola využívala první patro budovy, ve druhém patře měla pět tříd Základní škola Františka Ladislava Čelakovského.

1. července 1993 došlo ke sloučení Zvláštní školy, Speciální mateřské školy a Pomocné školy ve Strakonicích. V hlavní budově v Plánkově ulici sídlila stále Zvláštní škola a ředitelství všech škol. Speciální mateřská škola sídlila v ulici Stavbařů, Pomocná škola měla budovu v Tovární ulici.

1. září 1993 vzniklo při škole Speciálně pedagogické centrum jako poradenské zařízení pro děti s mentálním postižením, které sídlilo v přízemí budovy školy. Zpočátku Speciálně pedagogické centrum poskytovalo služby pouze v okrese Strakonice, později se činnost rozšířila na další okresy.

V roce 2000 doško k přejmenování školy na Speciální školu a školské zařízení, jejíž součástí byla zvláštní škola, pomocná škola, speciální mateřská škola a speciálně pedagogické centrum. Školu v tu dobu navštěvovalo 116 záků v devíti ročnících, učilo na ní 14 učitelů, působily 2 vychovatelky a 1 asistentka.

1. července 2002 byla rozhodnutím rady Jihočeského kraje ke škole připojena ZŠ a MŠ při okresní nemocnici.

V lednu roku 2006 došlo opět k přejmenování školy na Základní a Mateřskou školu ve Strakonicích. Speciálně pedagogické centrum se přestěhovalo do samostatné budovy, která je součástí školního areálu a má vchod z ulice Svatopluka Čecha. Základní škola speciálně se přestěhovala do zrekonstruovaného přízení a prvního patra a základní škola praktická začala využívat druhé patro budovy. Mateřská škola speciální se přestěhovala do prostor v přízemí školy, který byl dříve využíván školní jídelnou.

1. září 2014 byla otevřena praktická škola jednoletá a dvouletá. Ve stejném roce došlo k přejmenování školy na současný název.


Fotografie původní Hospodyňské školy v letech 1923 - 1933: