Dotazník spokojenosti


Vážení rodiče, klienti,

obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku a zodpovězení několika otázek. Cílem je vyhodnocení a zlepšení úrovně poskytovaných služeb v našem SPC pro mentálně postižené při Mateřské škole, Základní škole a Praktické škole, Strakonice, Plánkova 430.

Děkujeme.


Dotazník otevřete kliknutím na tento odkaz:

Dotazník spokojenosti


Nebo s pomocí QR kódu: