SPC - Kontakty


Název: Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené při Mateřské škole, Základní škole a  Praktické škole, Strakonice, Plánkova 430
Adresa: Svatopluka Čecha 1324, 386 01  Strakonice
Pracoviště Tábor: Čsl. armády 925/33, 390 03 Tábor
E-mail spc@zmskolast.cz

Vedení speciálně pedagogického centra


Vedoucí speciálně pedagogického centra
Mgr. Miloslav Majer telefon 602 413 577
e-mail majer@zmskolast.cz

Pracoviště Strakonice


Sociální pracovnice
Jaroslava Jílková telefon 602 413 639
e-mail jilkova@zmskolast.cz
Psycholog
Mgr. Hana Soumarová telefon 602 413 587
e-mail soumarova@zmskolast.cz
Speciální pedagog
Mgr. Miloslav Majer telefon 602 413 577
e-mail majer@zmskolast.cz
Speciální pedagog
Mgr. Kristýna Nováková telefon 602 413 596
e-mail novakova@zmskolast.cz

Pracoviště Tábor


Speciální pedagog
Mgr. Marcela Zemanová telefon 602 413 597
e-mail zemanova@zmskolast.cz
Speciální pedagog
Mgr. Bc. Markéta Zemanová telefon 728 426 815
e-mail marketa.zemanova@zmskolast.cz