SPC - Kontakty


Název: Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené při Mateřské škole, Základní škole a  Praktické škole, Strakonice, Plánkova 430
Adresa: Svatopluka Čecha 1324, 386 01  Strakonice
Pracoviště Tábor: Čsl. armády 925/33, 390 03 Tábor
E-mail spc@zmskolast.cz

Pracoviště Strakonice


Sociální pracovnice
Mgr. Karolína Hladká telefon 602 413 639
e-mail hladka@zmskolast.cz
Psycholog
Mgr. Veronika Svobodová telefon 602 413 587
e-mail svobodova@zmskolast.cz
Speciální pedagog
Mgr. Helena Mašková telefon 602 413 577
e-mail maskova@zmskolast.cz
Speciální pedagog
Mgr. Zdeňka Roučková telefon 602 413 596
e-mail rouckova@zmskolast.cz

Pracoviště Tábor


Speciální pedagog
Mgr. Eliška Nováková telefon 728 426 815
e-mail eliska.novakova@zmskolast.cz
Speciální pedagog
Mgr. Jindřiška Papežová telefon 602 413 597
e-mail papezova@zmskolast.cz