Současnost

V současné době má škola tato pracoviště – Mateřská škola speciální, Základní škola, Základní škola speciální, Praktická škola jednoletá a dvouletá a Mateřská a Základní škola při nemocnici Strakonice a Speciálně pedagogické centrum jako školské poradenské zařízení pro děti s mentálním postižením.

Naše škola je jedinečná v návaznosti, jakou poskytuje dětem a žákům s mentálním postižením, s autismem a kombinovanými vadami. Dítě tak může školu navštěvovat již od mateřské školy, a po skončení základního vzdělávání škola nabízí možnost dalšího vzdělávání na praktické škole jednoleté, nebo na praktické škole dvouleté.
Právě nabídka souvislého vzdělávání je jedním z pilířů, na kterých je postavena koncepce naší školy.

Dalším, neméně důležitým, pilířem vzdělávání v naší škole, je nabídka vzdělávacích metod, kterou přizpůsobujeme „na míru“ naším žákům. Vzdělávání je individualizováno pro jednotlivé žáky tak, abychom mohli v maximální možné míře naplnit jejich vzdělávací potřeby a možnosti.

Jmenujme například systém strukturovaného učení, alternativní a augmentativní komunikaci u dětí a žáků s narušenou komunikační schopností (VOKS), používání interaktivních pomůcek, ICT techniky, využití multisenzorické místnosti snoezelen, interaktivní školní hernu pro nácvik sociálních i sebeobslužných dovedností a v neposlední řadě nadšení a empatický přístup všech našich zaměstnanců.

Naším cílem je vytvořit ve škole prostředí, kde se děti a žáci budou cítit bezpečně a příjemně. Právě přání a potřeby našich svěřenců klademe na první místo. Naši žáci jsou jedinečné osobnosti a my k nim také tímto způsobem přistupujeme.

Mottem naší školy je citát A. Einsteina: „Každý je génius, ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná.“

skola_soucasnost.png