O nás

Začátek školy se datuje 1.září 1965. Do této doby žáci navštěvovali pobočku zvláštní školy internátní, která měla jednu třídu. V roce 1965 již zvláštní škola začínala se třemi třídami s celkovým počtem 44 žáků. Postupně se zvyšoval počet tříd a v roce 1983 navštěvovalo školu 120 žáků ve dvanácti třídách.

V té době byly všechny třídy v budově v Plánkově ulici. 1.7.1993 došlo ke sloučení Zvláštní školy, Speciální mateřské školy a Pomocné školy ve Strakonicích. V hlavní budově v Plánkově ulici sídlila stále Zvláštní škola a ředitelství všech škol. 1.9.1994 vzniklo při škole Speciálně pedagogické centrum jako poradenské zařízení pro děti s mentálním postižením, které sídlí také v budově v Plánkově ulici. Zpočátku SPC poskytovalo služby v okrese Strakonice, později se činnost rozšířila na okresy Písek, Prachatice a Tábor.

1.7. 2002 bylo rozhodnutím Rady JK ke škole připojena ZŠ a MŠ při okresní nemocnici.

1.9.2014 byla otevřena praktická škola jednoletá a dvouletá.