Výtvarný ateliér


Prostory výtvarného ateliéru, který je zřízen v suterénu školní budovy, nabízí širokou možnost využití výtvarných technik v oblasti kresby, malby, grafiky a prostorové tvorby. Vzniká zde celá řada zajímavých výrobků, které zdobí prostory školy nebo dělají radost v podobě dárků pro blízké osoby našich žáků.

Činnostmi ve výtvarném ateliéru rozvíjíme u žáků smyslové vnímání a prožívání, podporujeme rozvoj kreativity a komunikačních dovedností. Provazujeme výtvarnou výchovu s dalšími vyučovacími předměty. Žáci se seznamují s různými výtvarnými technikami a náměty a objevují, jak důležitou roli hrají obrazy v mezilidské komunikaci.