venkovní prostory školy


Prostředí, na které jsme opravdu pyšní je rozsáhlá školní zahrada. Tento prostor nám nabízí hned několik možností využití. Můžeme zde s žáky kreativně tvořit, užívat si volného pohybu, relaxovat a samozřejmě se i vzdělávat na čerstvém vzduchu.


 


Součástí zahrady je venkovní učebna. Pokud je příznivé, slunečné počasí, zdravý pobyt ve venkovní učebně na školní zahradě je zařazován do denního programu tříd. Žáci chodí rádi ven a práce ve venkovní učebně je pro ně příjemným zpestřením, zábavou i přínosem. Venkovní učebna slouží všem žákům školy k výuce nejen přírodovědných předmětů.


   


Vedle venkovní učebny se nachází hřiště s herními prvky, které nejvíce využívá  mateřská škola a žáci prvního stupně základní školy a základní školy speciální. Součástí hřiště je dřevěný domeček, vláček, auto a prolézačka se skluzavkou. Nechybí zde ani asfaltové hřiště, kde si mohou žáci osvojit základy dopravní výchovy a kde si můžeme společně zahrát různé míčové hry. Žáci hřiště také využívají v rámci školní družiny jako prostor k jízdě na koloběžkách nebo malování křídami. Mimo jiné se zde pořádají různé akce a soutěže jako jsou například čarodějnický rej, drakiáda, dětský den a další, které se průběžně konají během celého školního roku.

Zajímavým prvkem školní zahrady je smyslový chodníček, kde se střídají různé druhy povrchů. Skládá se z několika úseků, z nichž je každý vyplněný jiným přírodním materiálem. Žáci si mohou vyzkoušet a procvičit hmat rukou či chodidlem, což velmi přispívá ke smyslovému i motorickému rozvoji.

Na školní zahradě můžeme najít také záhony s drobným ovocem, bylinkami a květinami a ovocné stromy, o které se žáci starají především v rámci výuky Pracovního vyučování.