tobii pceyeOční navigace Tobii PCEye


Oční navigace Tobii PCEye je zařízení, které umožňuje komunikaci pomocí pohledu. Je umístěno na monitoru PC tak, aby snímalo pohyb očí.  Žáci s těžším tělesným postižením, kteří nemohou ovládat počítač běžnou myší, mohou díky tomuto zařízení využívat všechny funkce osobního počítače. Mohou pracovat s různými programy i se například pohybovat v prostředí internetového prohlížeče. Žákům se souběžným postižením více vadami může Tobii PCEye soužit jako komunikační prostředek.

Kromě tohoto zařízení naše škola také zakoupila výukový program Look to Learn. Je určený zejména pro žáky s těžkým tělesným postižením a pro žáky se souběžným postižením více vadami. Program Look to Learn obsahuje několik desítek aktivit se ovládá pomocí oční navigace Tobii PCEye. Žáci se tak zábavou formou naučí toto zařízení využívat, čímž rozvíjí udržení a prodlužování očního kontaktu a fixaci zraku na předmět, dochází k rozvoji v oblasti vnímání, pozornosti, paměti, vědomostí i dovedností, komunikace a sociální interakce, kreativity a seberealizace.

Diagnostický program DiagView umožňuje záznam pohybů očí a díky tomu cílenou diagnostiku záměrného pohybu, rychlosti reakce, schopnosti setrvání na jednom bodě apod. Pedagogům tak umožňuje zjištění míry pokroků jednotlivých žáků.