Novinky a akce


Spring night

Zveme vás na deváté pokračování charitativní multižánrové akce v Katovicích. Při druhé ročníku Spring night si tentokrát můžete trsnout za produkce hudby od DJské legendy našeho regionu - DJ Miloše Zemena, jehož hostem bude DJ Hasák. Výtěžek z akce poputuje do Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy ve Strakonicích. Tyto školy jsou zřízeny pro žáky s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a PAS.
KDE: Katovice (kulturní dům)
KDY: 20. 5. 2023
(od 20:00 vstup možný, od 21:00 produkce hudby)
VSTUP: 100 Kč
Tradičně se v rámci akce můžete mrknout na výstavu prací žáků jak ze školy v ulici Plánkova, tak ze ZŠ F. L. Čelakovského. Všechny výrobky budou též k prodeji, takže pokud se vám něco zalíbí, můžete přispět na větší výtěžek akce.
Partnery projektu v roce 2023 jsou: Finanční společnost KMPG, Pirátská strana, Městys Katovice, strakonický pivovar Dudák a fotograf Václav Král.


Světový den vody

Zahráli jsme si na vědce a prováděli pokusy. Připomněli jsme si, že bez vody by na Zemi nebyl život. Seznámili jsme se s jednou kapkou vody, která měnila svoji podobu. Už víme, že existuje koloběh vody v přírodě. Voda umí díky paprskům světla tvořit překrásné tvary a obrazy - duha. Každá sněhová vločka je originální a neopakovatelná. Voda dokáže měnit teplotu a chuť. O vodě se zpívá nejen v lidových písničkách. Nejenom v pohádce „O vodě, lásce a štěstí“ platí, že voda je nad zlato. Dodržujeme pitný režim, abychom byli zdraví a bylo nám dobře :).


Zdravý strom znamená zdravý sad a zdravý les


Projektový týden EV „Zdravý strom znamená zdravý sad a zdravý les“ jsme realizovali v termínu 20. – 24. března 2023. Zapojili se žáci, učitelé i asistenti pedagogů. Všem patří poděkování za skvělé nápady, zpracování a také hezké práce, které zdobí třídy, chodby i školní zahradu. „Speckaři“
zabodovali především vysazením národního stromu – lípy srdčité na školní zahradě, vyrobili papírové lesní království, tvořili prstovými barvami nebo se učili poznávat stromy na školní zahradě. Velikou pochvalu zaslouží také žáci a kolegové ze ZŠ. Ti nejmladší vyrobili tolik stromků, že vznikl pořádný les. Ani ti starší se nenechali zahanbit a svými pracemi se postarali o výzdobu školy. Teď už všichni ví, že bez stromů, sadů, parků a lesů se neobejdeme.

další fotky na našich FB stránkách https://www.facebook.com/zmskolast.cz


Udělejte něco pro své zdraví a podpořte dobrý skutek..


Prezidentské volby

Dne 11.1.2023 proběhne v naší škole první kolo žákovských prezidentských voleb. Volební místnost se otevře v 9,00 hod ve třídě 5.A a žáci základní školy si nanečisto zkusí zvolit nového prezidenta. Dle svého uvážení označí kandidáta, který je podle nich vhodný. O výsledcích voleb budeme informovat, stejně jako o možném druhém kole.


12. 12. 2022 - Výlet do Hvězdárny a planetária České Budějovice - třídy 7.A a 9.A

Více fotografií zde.


Vánoční betlém

Pracovní vyučování využili chlapci společně s panem učitelem k výrobě betlému :)


6. 12. 2022 - Návštěva Mikuláše, čerta a anděla

Ani na naši školu Mikuláš s andělem nezapomněli :). A aby bylo pořádně veselo, vzali s sebou i pořádně zlobivého čerta. Více fotografií z různých tříd najdete na našich FB stránkách zde a zde.


1. 12. 2022 - vánoční tvoření 7.A a 9.A

Dnešní den se opět nesl v duchu Vánoc a žáci 7.A a 9.A navštívili výstavu v areálu Strakonického hradu „Půjdem spolu do Betléma”, jejíž součástí bylo i vánoční tvoření, kde si žáci vyrobili malé dárečky pro své blízké. Více fotografií na našich FB stránkách.

 


Dobrý skutek na Vánoce

V rámci sbírky Krabice od bot žáci tříd 7.A a 9.A zabalili a poslali různé dárečky dětem z Dětských a Azylových domů. Vše předali Farnímu sdružení České církve evangelické ve Volyni, která krabice (dárečky) předá vybraným dětem. Myslíme si, že toto zaslouží velký palec nahoru. Více fotografií najdete na našich facebookových stránkách zde.


Diplom za účast v 13. ročníku československého projektu Záložka do knihy spojuje školy


29. 11. - Recyklohraní - 2.A

Dnes jsme s žáky II.A v rámci projektu recyklohraní vyrazili do lesa, abychom zjistili, co se učí stromy. Povídali jsme si o lesní školce i o kůrovci. Nezapomněli jsme ale ani na lesní zvířátka a nazdobili jim "vánoční stromeček". Moc nás to bavilo a ani jsme moc nezmokli.


23. 11. 2022 - Den bez batohů

V rámci projektu Hrdá škola proběhla 23. listopadu 2022 celoškolní akce Den bez batohu. Cílem této aktivity bylo, aby si žáci přinesli své věci v čemkoliv jiném kromě batohu. Užili jsme si spoustu legrace a to nejen žáci, ale i někteří pedagogičtí pracovníci. Nápady a kreativitu našich žáků můžete posoudit v zde nebo na našich facebookových stránkách Školní facebookové stránky.


Recyklohraní - poděkování za vzkaz v lahvi


Recyklohraní - vzkaz v lahvi

prvním úkolu školního roku 2022/2023 jsme se proměnili v Robinsonky a Robinsony a vytvořili vzkaz v láhvi. Vzkaz měl přinášet zprávu o tom, jak s ohledem na životní prostředí máme správně zacházet s plastovými obaly, jak a proč je třídit a jak je to s jejich recyklací.


18. 11. 2022 - Bubnovačka

Bubnovačka 2022: Musíme se pochválit, byli jsme opravdu slyšet. Video z akce najdete na našich facebookových stránkách zde.


18. 11. 2022 - Záložka do knihy spojuje školy

Jak už jsme vás informovali, naše škola se zapojila do projektu Záložka do knihy spojuje školy. Naše záložky odcestovaly jako dárek pro naše kamarády na Slovenko a my čekali na ty naše budoucí.. A dnes jsme se dočkali.


31. 10. 2022 - Halloween

Někdo má raději klidné české Dušičky, někdo divoký Halloween. Ne všichni ale ví, že Dušičky i Halloween mají stejné kořeny - v prastarých keltských rituálech. A my už to víme a tento svátek jsme si moc užili.


31. 10. 2022 - Dlabání dýní ve školní družině


16. 10. 2022 - Projektový den ke Světovému dni výživy, třída 4.B

Připomněli jsme si Světový den výživy, který připadá na 16. 10. Nejprve jsme si vysvětlili důležitost výživy pro člověka. Zdůraznili jsme si význam zdravé výživy jako pohonu pro správné fungování našeho organismu. Téma nám propojilo všechny vyučovací předměty dne. V hodině Čtení jsme si četli básničky a povídání o zdravé výživě. Poslechli jsme si i zajímavou prezentaci z YouTube „Fandíme zdraví“, týkající se potravinové pyramidy. V předmětu Člověk a příroda jsme začali rozdělením přírody na živou a neživou. Cílem bylo pochopit propojení a význam obou složek. Nezapomněli jsme ani na ochranu přírody, bez které bychom neměli kvalitní suroviny na výrobu potravin. Z teoretické roviny jsme se přenesli do praktické a společné si připravili zdravou svačinku. Použili jsme celozrnný chléb, žervé, zeleninu, oříšky a semínka. Vše se vydařilo a dokonce i dobře chutnalo. Závěr našeho projektového dne patřil relaxaci při legračních písničkách o jídle – „Hurá dětské písničky“: „Dobrou chuť“ a „Zelenina utíká“.

   


12. 10. 2022 - Drakiáda ve školní družině

Letošní drakiáda se nám povedla. Do vzduchu vzlétli celkem dva draci :) a drakiáda měla velký úspěch.

 


5. 10. 2022 – Ukliďme Česko

V rámci celorepublikových akcí Ukliďme Česko vyrazili žáci naší školy do blízkého lesa nad městem na Šibeniční vrch. Středeční dopoledne strávili sbíráním odpadků, které rozhodně do přírody nepatří.  Do školy se vrátili s několika pytli odpadků, které přijdou řádně třídit, recyklovat a do sběrných kontejnerů.

Dopolední akci žáci ukončili v areálu školy posezením u ohně a opékáním špekáčků.

   


29. 9. 2022 – Exkurze speciální školy Strakonice – Chelčický domov sv. Linharta, o. p. s.

Žáci tříd základní školy speciální byli pozváni na návštěvu Chelčického domova svatého Linharta. Organizace vznikla v roce 2011 s cílem stát se lokálním poskytovatelem sociálních služeb a vytvořit zázemí a podmínky pro kvalitnější život klientů s různými typy postižení. V současnosti provozuje ambulantní služby STD a terénní pečovatelskou službu. Domov poskytuje také služby sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby.

Hned po příjezdu byli všichni přivítáni pracovníky domova a pozváni k společnému posezení v krásné klubovně. Všichni ochutnali výborný ovocný pečený čaj z vlastní produkce a pak se zapojili do zajímavého programu.

Děti se rozdělily do čtyř samostatných skupin, pro které byla připravena různá stanoviště v prostorách zahrady, dvora i v dílnách domova. Podle hmatu poznávaly jednotlivé přírodniny, trénovaly motoriku sbíráním ořechů, poznávaly různé chutě a vůně. Pak rozvíjely jemnou motoriku při modelování skřítka Podzimníčka. Také nacvičovaly hod na cíl, pletí a výsadbu podzimních chryzantém.

Všichni jsme prožili velmi pěkné tvořivé dopoledne, vyšlo nám krásné počasí a exkurze byla velmi povedená.

Díky této spolupráci se podařilo rozjet tranzitní program pro žáky z posledních ročníků základní speciální školy. Jednou za čtrnáct dní ve středu bude pracovnice ze sociální rehabilitace Domova svatého Linharta dojíždět do Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy Strakonice, kde bude s jednotlivými žáky, trénovat praktické nácviky v rámci této sociální služby po dohodě s jejich zákonnými zástupci.


27. 9. 2022 – Školní akademie Život na louce

Na školní vystoupení se žáci připravovali celý loňský školní rok. Děti měly připravené pěkné kostýmy a dekorace. Společně se svými třídními učiteli a asistenty pedagoga předvedly svá veselá vystoupení. V rámci akademie si zákonní zástupci mohli také prohlédnout výstavu žákovských prací na téma Život na louce.


22. 9. 2022 – Václavská pouť

Již tradičně byli žáci naší školy pozváni na zahájení Václavské pouti ve Strakonicích. Užili si pouťových atrakcí a pouťové nálady, a to zdarma od organizátora atrakcí pana Josefa Třísky.

Děti byly spokojené, vyšlo i počasí, které nám přálo.


16. 9. 2022 - Výroba domácí modelíny ve školní družině


15. 9. 2022 – Charitativní běh Sportem proti rakovině

Žáci Základní škola Plánkova 430 ve Strakonicích se zúčastnili charitativního běhu organizovaného Vojenským útvarem Strakonice. Po absolvování trasy, která vedla tradičně strakonickým Podskalím, mohli si všichni účastníci prohlédnout moderní vojenskou techniku a zbraně.

Odměnou pro účastníky bylo malé občerstvení, koncert v letním kině, kde vystoupil zpěvák Jakub Moulis, druhý finalista soutěže The Voice Česko Slovensko, a hlavně dobrý pocit z akce pro dobrou věc.

Hlavním smyslem akce je vyjádření solidarity s lidmi, kteří onemocněli rakovinou, a získání finančních prostředků na její léčbu.