Mateřská škola - nástěnka


Plánované akce - červen


Plánované akce - duben

 


Plánované aktivity - březen

 


Plánované aktivity - únor


Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice


Vánoční besídka

Vážení rodiče a přátelé, srdečně Vás zveme na Vánoční besídku naší mateřské školy. Celou pozvánku najdete zde.


Projekt Recyklohraní – EKOKLIMA

V rámci projektu EKOKLIMA  plnila Mateřská škola tři scénáře. Scénář „Co se učí stromy“ plnila třída Včelky, scénář „Zahrada“ plnila třída Motýlci a scénář „Voda v lese“ plnila třída Broučci.

Třída Motýlci

Třída Broučci

Třída Včelky


Recyklohraní - poděkování za vzkaz v lahvi


Recyklohraní - vzkaz v lahvi

prvním úkolu školního roku 2022/2023 jsme se proměnili v Robinsonky a Robinsony a vytvořili vzkaz v láhvi. Vzkaz měl přinášet zprávu o tom, jak s ohledem na životní prostředí máme správně zacházet s plastovými obaly, jak a proč je třídit a jak je to s jejich recyklací.


Bubnovačka 2022: Musíme se pochválit, byli jsme opravdu slyšet :)

Video z celé akce najdete na našem facebookovém profilu zde.


Bubnovačka: Bubnujte s námi, aby bylo děti lépe slyšet!

Zabubnujte si společně s námi 18. listopadu 2022 v čase mezi 10 a 11 hodinou dopoledne, a připomeňte si, že hlas dětí je důležitý.

19. listopadu je Světový den prevence týrání a zneužívání dětí. Násilí na dětech je tady, je kolem nás, i když ho často nevnímáme, nevidíme. Je důležité dětem naslouchat a věřit jim. S násilím se můžeme vypořádat jen tak, že ho nebudeme bagatelizovat, přehlížet a vnímat jako něco, co se nás přece netýká.

Více informací o akci najdete zde: https://www.detstvibeznasili.cz/kampane/bubnovacka#sekce-2


Sbírka pro naší školu

Vážení rodiče,

společnost GasNet, s.r.o. vypsala pro naší školu sbírku (na platformě Donio), jejíž výtěžek bude použit na vybavení a školní pomůcky pro naše žáky. Budeme vděční za sdílení, případně podporu v jakékoli výši pro naši školu. Naši žáci budou mít z pořízených věcí velkou radost a umožní jim se maximálně rozvíjet a vzdělávat. Děkujeme

https://www.donio.cz/pribeh/8016


Výzva pro rodiče

Zdarma jsme získali sběrné nádoby na použité baterie a vysloužilé drobné elektrozařízení a také následný odvoz po jejich naplnění. Budeme rádi, pokud nádoby poslouží nejen žákům naší školy, ale také Vašim rodinám, příbuzným, přátelům i známým. Pokud máte doma baterie či drobná elektrozařízení na vyhození, neváhejte a využijte sběrné nádoby, které jsou umístěné v prostorách naší školy. Předat je můžete jakémukoli pracovníkovi naší školy.


Vyšetření zraku dětí


Recyklohraní

V rámci projektu „RECYKLOHRANÍ – UKLIĎME SI SVĚT!“ jsme se zapojili do soutěže pro mateřské školy s názvem „VZKAZ V LAHVI“, při kterém paní učitelky seznamovaly děti se zásadami třídění odpadu.


Otisky rukou - třída Včelky


Počítání dráčků - třída Motýlci


Déšť - třída Broučci


Drakiáda


Návštěva Václavské poutě