Keramická dílna


Místem, ze kterého dýchá radost z tvoření, a kde vznikají opravdu krásná a jedinečná díla, je keramická dílna s vypalovací pecí, která se nachází v suterénních prostorách školy. Byla vybavena za pomoci projektu z ROP.Je určena všem žákům naší školy, kteří se zde učí pracovat s keramickou hlínou. Po prvotním seznámení s hlínou, kterým je převalování v dlaních, mačkání, hnětení či modelování jednoduchých geometrických tvarů, jako jsou váleček či kulička, se žáci učí využívat různé keramické techniky.

Mezi oblíbené keramické techniky patří otisky různých reliéfů do hlíny (dlaň nebo jiná část těla, textilie, přírodniny i různé další předměty), modelování jednoduchých objektů různými techniky, které si po vypálení mohou žáci odnést domů nebo jimi vyzdobit školu, vykrajování různých tvarů z plátu hlíny a jejich následné dotvoření pomocí vykrajovátek, nožíků, špachtlí, dlabátek a razítek, práce s glazurou, engobou či oxidy nebo kombinace keramiky s jinými materiály, jako jsou například korálky či sklíčka.

Prostředí keramické dílny poskytuje dostatečný klid na práci. Aktivity probíhají individuálně nebo v malé skupince žáků. Výsledkem snažení jsou krásné výrobky, které zdobí školu či dělají radost v podobě dárků dalším lidem.