it učebna


Výuka vyučovacího předmětu Informatika probíhá téměř výhradně v počítačové učebně, která je vybavena 12 stolními počítači, 5 notebooky s operačním systémem Windows 10 a notebookem pro učitele vybaveným dataprojektorem. U všech stolních počítačů se nachází dotykový monitor, jedna PC stanice je navíc vybavena speciální klávesnicí a trackballem. Tato PC stanice je určena pro žáky s vyšším stupněm tělesného postižení. V rámci počítačové učebny se vyučují i ostatní vyučovací předměty.Žáci mají také možnost využívat mobilní iPadovou učebnu s operačním systémem IOS a mobilní tabletovou učebnu s operačním systémem Windows. U tabletů mají žáci možnost i propojení s klávesnicí.

V rámci všech předmětů se žáci seznamují se základy robotiky, kde programují robotické hračky Bee-Bot a ROBO Wunderkind.

Všechny učebny školy jsou vybaveny buď interaktivní tabulí, Interaktivním panelem s operačním systémem android nebo velkoformátovým LCD monitorem od firmy LG.

V rámci výuky se snažíme zprostředkovat žákům poznávání a upevňování nových poznatků formou co největších prožitků. Žáci ZŠS využívají ke svému rozvoji virtuální realitu od VR Medical, a to včetně žáků s nejtěžším stupněm postižením. Na základní škole žáci pracují s rozšířenou realitou. V budoucnu bychom chtěli i žákům ze základní školy umožnit práci s virtuální realitou.

Jsme schopni, pomocí moderních technologií, zajistit i hybridní výuku, a to konkrétně díky modernímu Videokonferenčnímu monitoru NEWLINE FLEX, který díky svým osmi mikrofonům a 4K kameře zajistí perfektně ostrý obraz s čistým a srozumitelným zvukem.