dílny


Součástí naší školy jsou i školní dílny, které se pravidelně využívají během výuky pracovních činností. Školní dílny jsou velmi dobře vybaveny, což přispívá ke zkvalitnění výuky a nabízí žákům široké spektrum možností.

Školní dílny jsou vybaveny novými pracovními stoly se svěráky a pracovními skříňkami k jednotlivým pracovištím. Každá pracovní skřínka obsahuje základní vybavení pro ruční práci např. pilník, rašple apod. Toto vybavení bylo pořízeno v rámci projektu ROP.

Dalším vybavením školních dílen jsou různé obráběcí stroje jako např. formátovací pila, hoblovačka, protahovačka na dřevo, stojanové vrtačky, pásová bruska a další.Ve školních dílnách se žáci seznamují s různými druhy materiálů (dřevo, plast, kov), poznávají nástroje a nářadí k ručnímu opracování. Učí se samostatnosti, organizovat si práci, pečují o pracovní místo i pracovní pomůcky, seznamují se se zásadami bezpečnosti při práci, pracovat dle návodu a jednoduchého postupu, získávají pracovní návyky, dovednosti a rozvíjejí kreativitu, představivost a um.

Žáci v rámci výuky vyrábějí dřevěné hračky, krmítka pro ptáčky nebo pomůcky pro pedagogy, které přispívají ke zkvalitnění vyučovacích hodin např. dřevěné geometrické útvary.

Veškerá výuka probíhá pod odborným pedagogickým vedením.