cvičné kuchyně


Nejen při výuce, ale i při nejrůznějších projektech mohou naši žáci využívat čtyři cvičné kuchyně vybavené současnými moderními spotřebiči s kvalitním zázemím, které odpovídá jak po stránce hygienické, tak po stránce praktičnosti.Žáci si zde osvojují řadu důležitých praktických dovedností jako je výuka vaření a základní kuchařské dovednosti, nácvik stolování a společenského chování a nácvik sebeobslužných dovedností.

Výuka vaření ve škole zahrnuje postupné rozvíjení klíčových kuchařských dovedností tak, aby žáci získávali sebejistotu a dostali možnost pochopit principy zdravého stravování, naučili se základní postupy a recepty a získali schopnost uvařit jednoduché zdravé pokrmy samostatně. Žáci získávají větší ponětí o jídle a výživě a o možnostech zlepšení zdraví celé společnosti.

Dvě cvičné kuchyně slouží v současné době i jako výdejny obědů pro žáky, kteří z různých důvodů nemohou (nebo je pro ně obtížné) navštěvovat školní jídelnu, která se nachází v bezprostřední blízkosti budovy školy.