Speciálně pedagogické centrum

pro mentálně postižené při Mateřské škole, Základní škole a Praktické škole,
Strakonice, Svatopluka Čecha 1324
Tel.: 383 332 844, e-mail: spc@zmskolast.cz

Mgr. Miloslav Majer, vedoucí Speciálně pedagogického centra

Budova SPC

Provozní doba SPC:

pondělí  7:00 - 16:00
úterý     7:00 - 16:00
středa   7:00 - 16:00
čtvrtek  7:00 - 16:00
pátek  7:00 - 13:30


Rodičům a dětem nabízíme

 • sociálně právní poradenství
 • speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku a následnou individuální péči v rodině, ve školském zařízení a ve speciálně pedagogickém centru
 • speciálně pedagogickou a psychologickou terapii, arteterapii, muzikoterapii, bazální stimulaci v relaxační místnosti snoezelenu
 • poradenství při vyhledávání a zařazování dětí do vhodné vzdělávací instituce, pomoc v profesní orientaci
 • kompenzační a didaktické pomůcky, odbornou a osvětovou literaturu
 • naše služby nabízíme převážně v okrese Strakonice, Písek, Tábor, Prachatice

Pedagogům a vzdělávacím institucím nabízíme:

 • pomoc při orientaci v problematice vzdělávání mentálně postižených žáků, informace o možnostech integrace a vypracování odborného vyjádření, v případě potřeby doporučení asistenta pedagoga
 • spolupráci při vypracování individuálního vzdělávacího plánu pro integrovaného žáka v rámci ŠVP školy, kterou žák navštěvuje a metodickou pomoc
 • tvorbu, návrhy a nabídku speciálních pomůcek podle individuálních potřeb žáků
 • odbornou literaturu a učebnice

Mezi naše aktivity patří:

 • společná setkání dětí, rodičů a pedagogů
 • odborné semináře pro pedagogické pracovníky v MŠ a ZŠ, pediatry, odbornou i laickou veřejnost
 • pracovní setkání s pracovníky SPC a PPP v rámci jihočeského regionu
 • dny otevřených dveří
 • relaxační a poznávací pobyty pro naše klienty a jejich rodiny
 • další vzdělávání absolventů se spec. vzdělávacími potřebami (např. "Klub SPC")
 • služby našeho zařízení jsou poskytovány bezplatně

Naším cílem je cesta k optimální integraci klientů do společnosti podle individuálních fyzických a mentálních schopností.

Personální obsazení:

1x psycholog
3x speciální pedagogové
1x sociální pracovnice


Fotogalerie

Foto1
Foto2
Foto3
Foto4
Foto5
Foto6
Foto7
Foto8
Foto8
Foto10
Foto11